Wuhan 武汉

 

Hubei Museum in Wuchang  湖北省博物馆(武昌)


Hubei Museum
(省博物馆门前广场)

 

 

Hubei Museum's Treasure: Bianzhong (443 BCE)  省博的宝贝: 曾侯乙编钟


Hubei Museum Bianshong
 

 

 

Wuhan Conservatory of Music 武汉音乐学院


Wuhan Conservatory of Music
(武汉音乐学院新校区草坪 180)

 

Back to 返回到 dcpano.com
Back to 返回到 China 中国

 

 

2013 Jinmin Zhou